Arvodesfilosofi

 

 

 

Q-Techs generella uppfattning är att det är kompetensen och förmågan att skapa mervärde och nytta för sin uppdragsgivare, som primärt skall vara avgörande för ett arvodes storlek och inte i första hand den nedlagda tiden.

Denna inställning underlättar och möjliggör en dialog mellan Q-Tech och uppdragsgivaren, där det gäller att i samsyn hålla fokus på det som är väsentligt – nyttan som skall skapas, istället för att hamna i fruktlösa diskussioner om vad som är en rimlig nivå på timpris och vilket antal nedlagda timmar som är nödvändigt.

Därför diskuterar gärna Q-Tech arvoden ur ett perspektiv av förväntat värdeskapande.