<<åter

Manmånader finns inte – Brooks lag

 

(Bengt-Arne Wedin, ComputerSweden 2002)

Brooks lag säger att manmånader inte finns, att de är myter blott. Annars är ju manmånader och manår ett mått på nödvändiga arbetsinsatser.

Den som talar om si och så många manmånader talar i allmänhet om dem som vore de moduler som är utbytbara och enkelt adderbara, kan plockas samman hur som helst.

Alls icke, säger Fred Brooks, med erfarenheten hos den som var ansvarig för programvaran för IBM:s 360-serie som blev svårt försenad.

Vore det så enkelt att lägga till några manmånader så skulle man kompensera en försening på tjugo manmånader med exempelvis fyra nya programmerare – och efter fem månader skulle projektet vara ikapp.

Ack, ack – fyra nya personer att lära upp, en större grupp att leda, informera och samordna…

Efter fem månader ytterligare står projektet förmodligen på minus trettio manmånader i stället!

<<åter