Tänkvärda citat

 

 

Ett citat kan då och då lätta upp vardagen, ifrågasätta och kanske tydligare peka på vissa, såväl positiva som negativa, företeelser, alla var och en värda att fundera lite över.

 

 

Albert Einstein:

”Enbart det Du personligen har erfarit kan kallas kunskap – Allt annat är information."

”Allting skall göras så enkelt som det absolut är möjligt………men absolut inte enklare.”

August Strindberg:

”Genom att försöka med det omöjliga, når man den högsta graden av det möjliga.”

Philip B. Crosby:

”Det kostar ingenting extra att göra rätt från början. Det är bristen på kvalitet som kostar, dvs. varje gång som något i onödan måste rättas till, som det kostar extra.”

Louis Pasteur:

”Tur! - Det är då tillfället gynnar det förberedda sinnet!”

   

Per Rådström:

”Aktiva människor tänker om,

passiva människor tänker: Om........

   

Okända tänkare:

”Det luddigt sagda är det luddigt tänkta.”

”Det är endast genom att gå mot strömmen, som man kan nå källan.”

A good listener isn´t only popular..........he learns too.”