<<åter

Därför misslyckas projekt

(Lars Danielsson, ComputerSweden 2002)

Bland orsaker till att utvecklingsprojekt misslyckas märks allt från orealistiska tidsplaner till tro på att magi ska rädda situationen. Den amerikanske utvecklaren och författaren Watts Humphrey nämner också bristande fokus på kvalitet.

Watts Humphrey nämner fem viktiga anledningar till att utvecklingsprojekt misslyckas.

Den första är orealistiska tidsplaner.
Det kanske verkar som om arbetat går snabbare om en tidsplan kortas, med det är tvärtom enligt Watts Humphrey.

När en projektgrupp påtvingas orealistiska tidsplaner beter sig dess medlemmar ofta irrationellt. De gör ett snabbt slarvjobb med kravspecifikationen och börjar koda. Den vilda jakten på att åstadkomma någonting resulterar i dåliga program med fel funktioner och många programfel, som dessutom levereras för sent.

 

Snåla inte med folk
Att tilldela för få personer till projektgrupper är en annan vanlig anledning till misslyckanden. Det enda sättet att genomföra ett projekt snabbt och effektivt är att tilldela ett lämpligt antal personer till projektgruppen och sedan skydda dem från avbrott och störande moment. Alternativet är oftast misslyckade projekt.

Ytterligare en anledning till misslyckade projekt finns i ändrade krav under projektens gång. En utvecklare måste veta vad han, eller hon, ska utveckla för att kunna sätta i gång.

Tyvärr vet inte alltid ledning, marknadsavdelningar och kunder alltid vad de vill ha. Än värre är att de ibland tror att de vet, men inte tänker efter förrän ett projekt har kommit halvvägs.

Kraven och målen för ett projekt förändras normalt i början av ett projekt. Men det finns en punkt efter vilken ändringar kommer att medföra slöseri av tid och pengar samt dåligt utfört arbete.

En till synes självklar anledning till misslyckade projekt är dåligt utfört arbete. Historien om Greg som var projektledare för ett projekt vars tidsplan kortats av hans chef belyser detta. Som en följd av den ändrade tidsplanen pressade Greg utvecklarna skoningslöst.

 

Bara tidsplanen höll
Under testerna upptäcktes många fel, men Greg tryckte på för att ändå leverera programmet och rätta till fel senare. Greg lyckades hålla tidsplanen, men systemet var en katastrof. Som en följd av detta kostade avbrott och reparationer över tio miljoner kronor för fabriken som systemet användes i.

Om ledningen trycker på för att korta av en tidsplan kommer resultatet antingen att bli en sen leveransen eller ett dåligt system. Eller både och. Det finns ett talesätt som lyder "om det inte behöver fungera kan vi utveckla det snabbt" som belyser problematiken.

Den sista anledningen till misslyckade projekt som Watts Humphrey nämner är en övertro på program. Det är inte alls säkert att kommersiella program fungerar i praktiken bara för att de fungerar under demonstrationer. Detta kan leda till problem för utvecklare som använder programmen.

<<åter