<<åter

Kommentar till - Dåliga kunskaper kvaddar stora projekt

Det är konsulternas fel

(Conny Leinstedt, ComputerSweden 2002)

Det finns ett grundläggande tankefel i den konventionella konsult- och leverantörsmodellen, som går ut på att sälja så mycket tid som möjligt. Det finns en inneboende konflikt mellan en leverantörs behov att sälja så mycket tid som möjligt och kundens behov av att erhålla en kostnadseffektiv, tidseffektiv och högkvalitativ lösning som ger mesta möjliga nytta till en vettig kostnad. Det blir lockande för en leverantör att skicka iväg en oerfaren person, som kanske behöver en hel vecka på sig för att utföra ett uppdrag som en mer erfaren skulle klara på bara en dag. Även om den oerfarne kostar ett par hundralappar mindre per timme så uppväger inte detta på något vis den slutliga kostnaden för uppdraget. Dessutom riskerar uppdragsgivaren att få uppdraget utfört med sämre kvalitet.

 

Ett närbesläktat problem inträffar lätt när en verksamhet outsourcar någon av sina verksamheter. Outsourcingkontrakt baserar sig ofta på hur många timmar som outsourcingleverantör skall producera per år till sin uppdragsgivare. Återigen är det timantalet som hamnar i fokus och mäts, istället för det värdetillskott som outsourcingleverantören egentligen förväntas leverera. För outsourcingleverantören, i sin strävan att konsumera mesta möjliga tid, blir drivkraften att ha tillgång till personal med bristande kompetens för den uppgift som skall lösas. Personal som hellre tillåts dra fötterna efter sig, än att fokusera på en hög kostnadseffektivitet i sina uppdrag.

 

Det är även denna dåliga drivkraft som har orsakat det minimala intresse som idag finns för ett rationellt och effektivt systemutvecklingsarbete med hjälp av xp, uml, Rup, och andra modeller och metoder. Ett metodiskt och modellbaserat systemutvecklingsarbete innebär definitivt en högre effektivitet, vilket i sin tur leder till färre timmar och därmed lägre intäkter för leverantören. Här tror jag roten till det onda ligger. Det innebär att intresset för dessa frågor röner ett minimalt intresse hos våra konsulter och leverantörer. Paradoxalt nog är argumenten för denna kompetens, som en falsk läpparnas bekännelse, endast av stor vikt vid försäljningen av uppdraget.

                  Conny Leinstedt, Projekt- och utvecklingscoach, Q-Tech KB

<<åter