Klokskap

 

 

Under årens lopp har ett antal kloka personer inspirerat och väglett Q-Tech till den kunskap och kompetens som Q-Tech nu baserar mycket av sin verksamhet på. Här följer ett axplock:

 

 

Corrado Böhm bevisade tillsammans med sin kollega Giuseppe Jacobini, genom sin presentation av ”Processteoremet” att alla processer, som har en specifik starttidpunkt och en i tiden senare sluttidpunkt, entydigt kan beskrivas med hjälp av endast tre komponenter.
Edward de Bono har gjort stora insatser med sin idé till lateralt tänkande – konsten att bryta invanda mönster och tänka I nya banor.
Tony Buzan är mannen bakom mindmapping och som här skapade ett unikt hjälpmedel att utöka nyttjandet av hjärnans kapacitet.
Michael Hammer har gjort revolution i verksamhetsutvecklingsvärlden genom sina tankar kring business reengineering.
Eliyahu M Goldratt har skrivit ett antal tänkvärda böcker kring effektivisering av verksamheter, varav ”Målet” och ”Tur är det inte” kan nämnas. I dessa böcker presenterar Goldratt sitt koncept TOC – Theory of Constraints.
Philip B. Crosby är en av de stora krafterna bakom kvalitetstänkande, inte minst genom sin bok “Kvalitet är gratis”.
Michael Porter är en av förgrundsfigurerna till den moderna tidens processtänkande.
Michael A. Jackson en av de tongivande gestalterna inom rationellare programmerings- och systemeringsarbete, genom sina metoder JSP (Jackson Structured Program) och JSD (Jackson System Development).
Robert S. Kaplan  har tillsammans med kollegan         David P. Norton  tagit fram konceptet Balanced Scorecard, som tar utgångspunkt i att verksamheter kan och bör mätas i fler och andra termer utöver ekonomernas kronor och ören.