<<åter

Konsultkrisen skapar möjligheter

(Åke Persson, Insändare Computer Sweden 2002)

Finns det rationella skäl för en resurskonsultköpare att anlita ett konsultföretag? Finns det något bra skäl att vara anställd i ett? Nej.

En köpare vänder sig till traditionella konsultföretag för att få rätt kompetens till sitt  IT-projekt, flera konsulter från samma företag – för enklare administration och backup om konsulten blir sjuk eller förhindrad att arbeta i projektet.

Det samma kan egenkonsulter i nätverk, med någon samordnad administrativ funktion, leverera – till lägre kostnad. Konsulter som tar steget till att bli egenkonsulter är mest erfarna och kompetenta. Så ”why pay more for less”?

Skälen till att det finns köpare som använder sig av resurskonsultbolag är de gamla vanliga: upparbetade kontaktvägar och man känner folket på konsultföretaget.

Men Internet förändrar drastiskt förutsättningarna inom resurskonsultbranschen. Det blir allt lättare att hitta konkurrenskraftiga alternativ till traditionella konsultföretag. När en köpare efterfrågar en resurs via ett konsultföretag erbjuds den lämpligaste, lediga, från konsultföretaget.

Skillnaden mellan den resursen och den i absoluta tal lämpligaste på marknaden kan vara himmelsvid. Och därmed kostnaden för att genomföra projektet.

För att hitta den lämpligaste konsulten för det specifika uppdraget måste man leta på hela marknaden.  Många resurskonsulter har tänkt tanken att starta eget, men sedan har den stupat på oron för att hitta uppdrag, svårigheten att starta företag och få F-skattesedel, kamratskapet på företaget och inte minst tryggheten med en anställning. Denna trygghet var fiktiv inser många konsulter idag.

Om företaget har uppdrag åt dig är du trygg, men saknas uppdrag är det stor risk att du blir varslad och du kan inte själv som anställd göra så mycket åt problemet.

Som egenkonsult är det du som ”äger” problemet och kan, utan några som helst begränsningar, göra allt vad som krävs för att lösa det.

Med flera konsulter som samverkar i nätverk blir det klart lättare att hitta passande uppdrag samtidigt som nätverket erbjuder möjlighet till kompetenshöjande socialt umgänge. Eftersom det också blivit lättare att starta företag väljer fler och fler konsulter att bli egenkonsulter.

Framöver får vi se att de traditionella konsultföretagen ersätts av virtuella företag med egenkonsulter i nätverk eftersom det ger bäst resultat till lägst kostnad.

<<åter