<<åter

Värdet på nätet exploderar – lovar Metcalfe

(Bengt-Arne Vedin, ComputerSweden 2002)

Metcalfes lag säger att värdet av ett nätverk ökar med kvadraten på antalet anslutna apparater. Det kan vara datorer, telefoner eller egentligen vad som helst som ingår i nätet. Fördubblas de så fyrfaldigas värdet på nätverket.

Under sin tid på Xerox Parc skapade Robert Metcalfe ethernet genom att utnyttja erfarenheter från radiosända paketsignaler – därav ether i namnet på systemet. Sedan gick han vidare och startade 3Com.
Efter det har han också hunnit vara publisher för CS systertidning Infoworld.

<<åter