<<åter

Program är en gas – Myhrvolds lag

(Bengt-Arne Wedin, ComputerSweden 2002)

"Naturen avskyr tomrum, horror vacui"

Nathan Myhrvolds lag: "programvara är en gas" handlar om det mödosamma fenomenet att dataprogram likt gaser expanderar för att alltid fylla det utrymme som finns tillgängligt.
 

Kanske kan vi tala om ett utslag av att naturen avskyr tomrum, "horror vacui".

Därmed hinner Moores lag aldrig riktigt före: den ökade kapacitet och högre snabbhet man väntar sig av nästa generations mikroprocessorer och dataminnen fylls snabbt av nya och udda finesser i programmen, kanske av klumpigare problemlösningar och mindre elegant rättade fel.

Det är mer ekonomiskt att göra så när maskinvaran kostar allt mindre men när mänsklig möda för att rätta till, göra ekonomiskt och elegant inte sjunker i pris – tvärtom.

Nathan Myhrvold, amerikan av norskt ursprung, var i många år Microsofts centrala teknik- och vetenskapsbedömare.

<<åter