<<åter

Paretos lag: 80-20-regeln styr allt

(Bengt-Arne Vedin, ComputerSweden 2002)

80-20-regeln är egentligen Paretos lag. Alltså: en femtedel, eller 20 procent, av kunderna står för 80 procent av omsättningen, resterande 80 procent för övriga 20 procent.

1963 insåg man på IBM att 80 procent av en dators tid gick åt till att köra högst 20 procent av koden.

Det är en mycket generell lag där till exempel 20 procent av komponenterna står för 80 procent av kostnaderna, och så vidare. Dock bör man komma ihåg att det är snedfördelningen som är viktig, inte alltid just 80-20.

Paretos samband gäller även för sådant som förmögenhetsfördelningen i ett land.

<<åter