Partnersnätverk

 

 

Q-Techs primära strävan är att skapa mervärde för sina uppdragsgivare, genom att såväl hitta nya, som att effektivisera befintliga, affärer.

I syfte att förstärka denna strävan, så ingår Q-Tech i ett nätverk av partners med kompletterande kompetenser.

 

 

Adwise Consulting – Ett nätverk av erfarna och kompetenta konsulter inom IT och utredningsarbeten

 

Allegre konsult – Specialist inom grupp- och individutveckling på alla nivåer i organisationer, även ledarskap. Aktuell specialitet: Mental träning med stresshantering. Även program inom modern helhetspedagogik och språk med suggestopedimetoden.

 

C.R.C Organisationsutveckling – Beteendevetare, pedagog och skribent med fokus på kompetensfrågor. Kartläggning, analys och handlingsplaner för genomförande av kompetensutveckling.

 

LBR Företagsresurs – Specialist på organisation, rekrytering och urval av professionella medarbetare.

 

Grid-metoden AB Förändringsstrategi inriktad på relationer som ger resultat: individutveckling för alla nivåer, teambuilding och förändring av organisationskulturen.

 

Open Training – En av landets främsta aktörer inom e-learning, med bland annat uppdraget att utbilda regeringskansliets personal. Open Training är ett renodlat e-learningföretag vars affärsidé är att hjälpa organisationer att med modern teknik utveckla sin personal, sina kunder, sina partners och sina underleverantörer i syfte att öka kvalitén och resultatet för hela organisationen. Företaget jobbar med framförallt tre affärsområden:
bullet

Skräddarsydda lösningar för Internet, intranät och CD-rom.

bullet

Administrationsverktyg - Stargate LMS - för effektiv uppföljning av utbildning såväl e-learning som lärarledd. Open Training har även tagit fram ett testverktyg för effektiva tester och utvärderingar - Stargate Testmaker.

bullet

Standardprodukter - avancerade interaktiva kurser inom systemutveckling så som UML, RUP, Rose, Java, XML, Javascript & DHTML

 

Projektsupport – Specialist på att projektera och genomföra omlokaliseringar, ombyggnationer, el-, tele- datafrågor liksom fysisk flyttning, allt för att åstadkomma bästa flyttekonomi.

 

Regendi – Specialist på varumärkesstrategier och marknadskommunikation.

 

Swisslog – Specialist på helautomatiska lagerhanteringssystem, där såväl automattruckar, automatkranar och rullbanor är integrerade och styrda av logistiksystem.

 

Viktoria-institutet/Borås Högskola – Ingår i ett Nutek-finansierat flerårigt forskningsprojekt – Den ideala e-handelsplatsen, i samarbete mellan högskola och industri.

 

XDIN Security – Specialist på IT-säkerhet genom sin metodik och process PAPAI för analys och planering av säkerhet, samt genom sina SKG-produkter som bygger på System SKG – en metod att generera kryptografiska nycklar för autentisering och kryptering:
bullet

ComBox för  skyddad seriell kommunikation över Internet

bullet

Peak – en USB-interface-baserad enhet, stor som en nyckel med ett kryptografiskt mikrochip (tekniskt identiskt, men smartare alternativ till SmartCard) som kombineras med bl.a.

bullet

Token Login – en 2-faktors login- och autentiseringslösning

bullet

Safeday för säkra informationstransaktioner.