<<åter

RFV:s miljardprojekt på väg att krascha

(Computer Sweden 2002)

Sveriges största utvecklingsprojekt är i gungning sedan Riksförsäkringsverket kräver ytterligare 200 miljoner kronor för att klara ett nytt pensionssystem. Projektet har redan kostat 1,5 miljarder kronor och Statskontoret är mycket kritiskt.

Statskontoret är allvarligt bekymrat över Riksförsäkringsverkets, RFVs, arbete med det nya pensionssystemet. Den 1 januari 2003 ska 2,5 miljoner svenskar få sina pensioner från det nya pensionssystemet och alla som blir 65 föras in i systemet

Nu larmar Statskontoret för att tiden är för knapp att hinna testa systemet fullt ut. Som om det inte vore nog vill RFV ha ytterligare 200 miljoner kronor för att bli klart med det grundläggande arbetet i tid.

Då gäller det att komma ihåg att RFV redan gjort av med 1,5 miljarder kronor, kraftigt bantat sina mål och skjutit en hel del utveckling på framtiden. Nyligen lämnade Statskontoret in en larmrapport till regeringen

 

Inte klart förrän 2004

- I juni ville RFV ha mer pengar och då var det tänkt att systemet skulle fungera och de vitala funktionerna vara färdigtestade. Nu måste RFV hinna genomföra tester för att vara säkert på att de olika delarna fungerar ihop. Dessutom får utvecklingsarbetet fortsätta till en bra bit in på 2004 innan uppdraget är klart, säger Anders Dager, avdelningsdirektör på Statskontoret.

RFVs projekt kan ses som ett av Sveriges absolut största IT-projekt. Projektet består av 400 personer, varav nära hälften är konsulter. Anders Dager ser flera viktiga förklaringar till att det gått trögt. En är att RFV inte klarat att hantera traditionella projektmetoder.

- Att projektet drivs av 400 personer är en tydlig signal om att det finns mycket luft, säger Anders Dager.

En annan förklaring handlar om att RFV haft svårt att kommunicera med landets 21 självstyrande länskassor. Det gäller främst RFVs utveckling av ett nytt system till försäkringskassorna.

- Det tror jag är främsta anledningen till RFVs problem, säger Anders Dager.

Arbetet drivs i ett särskilt projekt och är kraftigt försenat. I dagsläget ser kostnaden ut att landa på 1,9 miljarder kronor 2005. Det går inte att lägga ihop båda summorna, eftersom visst arbete kan utnyttjas i både projekten.

 

Testar viktiga funktioner

Adriana Lender är ytterst ansvarig för utvecklingen av det nya pensionssystemet. Hon är ledsen över att arbetet dragit ut på tiden, men tycker att Statskontoret är väl hårt i sin kritik.

- Det har ju varit bestämt sedan länge att vi skulle vänta med att utveckla en del mindre viktiga funktioner och vi testar de viktigaste funktionerna för fullt just nu, säger Adriana Lender.

Ni har gjort av med 1,5 miljarder kronor och behöver ytterligare 200 miljoner kronor. Hur kan det komma sig?

- Det är olyckligt, men samtidigt gäller det att komma ihåg att det är ett oerhört avancerat projekt. När systemet körs igång den 1 januari 2003 kommer vi ändå att vara nöjda med det arbete vi har genomfört, säger Adriana Lender.

I augusti beslutade socialdepartementet att ge RFV 165 av de 200 miljoner kronor som begärts

-Vi räknar med att få resten också, säger Adriana Lender.

<<åter