<<åter

Recept på piggare projektledare

(Computer Sweden 2002)

CS skriver 18/2 -02 i "Orimliga krav på projektledare" om uppskruvade krav som leder till sjukskrivningar och utbrändhet. Det är emellertid inte ett inneboende problem i projektformen i sig.

Det handlar snarare om symptom på en projektverksamhet som byggts upp utan verktyg och med begränsat stöd inom företaget. Som tur är finns det utvägar.

Redan vid starten av ett projekt kan man lägga en bra grund genom att gå igenom avtal och kravbild med en bredare blick än bara juridik och teknik. Samtidigt måste beställare och styrgrupp inse sin centrala roll och ta sitt ansvar när det gäller styrning, stöd och hantering av uppkomna problem.

Det bör ske kontinuerligt under projektets gång. Ett projekt utan aktiv styrgrupp blir en hävstång – "men utan stöd att häva mot. Om stödet brister är det oerhört viktigt med aktiv coachning från annat håll – speciellt om projektledaren är oerfaren eller pressas av projektets intressenter.

"Befordran" till linjechef är en vanlig väg från projektledaryrket. Sjukskrivning och utbrändhet en annan. Med lite eftertanke kan projektledning bli en av de mest intressanta och utvecklande rollerna i ett företag – och en karriärväg.

En satsning på projektkulturen ger stor utväxling, både för projektresultat och de anställda. Då kan också projektet bli den fokuserade och lönsamma arbetsform den är tänkt att vara. Det behövs i dagens hårda konkurrens.

<<åter