<<åter

Tro inte att besluten är logiska

(Bengt-Arne Wedin, ComputerSweden 2002)

Soptunnemodellen för beslutsfattande är en okänd lag. Kommer beslut ur informationsinsamling, noggranna överväganden och prioriteringar och logiskt och systematiskt tänkande fram till klara beslut?

Absolut inte! Problem, problemlösningar och beslutsfattare är tre olika saker och de har föga med varandra att göra!

I varje mer omfattande organisation pågår ett antal händelseströmmar parallellt och utan särskilt mycket av kopplingar till varandra.
 

Problem uppstår ofta externt och responsen är inte den där medvetna processen att man tar en intern, existerande lösning och så säljer någon in påståendet att lösningen passar till problemet. Lösningar utvecklas utan kunskap om några problem, men är sedan ständigt på jakt efter problem som passar.

Beslutstillfällen är högtidliga ceremonier ungefär som när politiker hamnar framför kameran. De som deltar i processen är vandrande bärare av vissa favoritlösningar.

I en närmast anarkisk process blandas problem, lösningar, beslutstillfällen och deltagare (M D Cohen, J G March och J P Olsen är de tre amerikanska forskare som skrev den klassiska uppsatsen i Administrative Science Quarterly).

<<åter