<<åter

Tuffa krav knäcker projektledare

(ComputerSweden, Computer Sweden 2002)

Kunder som ställer orimliga krav, en ledning som hela tiden vill sälja in fler projekt, och utvecklare som en efter en går in i väggen för att klara målen. Det är den bistra verkligheten för många projektledare i IT-branschen.

För ett par år sedan var få yrken så attraktiva för unga nyutexaminerade som projektledare inom IT-branschen. Höga löner och spännande arbetsuppgifter gjorde att karriärhungriga drogs till projektledarskapet som flugor till en sockerbit. Men det fanns en baksida.

Högt tempo, löften om guld och gröna skogar till kunder och chefer, och ständiga tillägg till ordinarie kravspecifikation var mer regel än undantag. Så fort projektet var avslutat var det dags för nästa.

Siffror från tjänstepensionsföretaget Alecta visar att långtidssjukskrivningar är väldigt vanliga i IT-branschen.

 

Saknar stöd när det gäller

Ulf Bengtsson är vd på Wenell Management, ett företag som utbildar 1 000 personer per år i Projektledarskolan och 3 000–4 000 personer ute i företag. Han är inte förvånad över utvecklingen.

– Projektledaren får ofta rejäl uppbackning i de tidiga faserna av ett projekt, men när projekten går in i tunga och arbetsamma faser är projektledaren ofta utlämnad åt sitt eget öde, säger han.

Det är också mycket vanligt att projekten inte är tillräckligt genomtänkta och att problem ska rättas till i efterhand. Det är då det går överstyr.
 

– Utvecklarna får jobba till sent på kvällen och projektledaren får ständiga frågor från både den egna organisationen och kunden om varför projektet inte är klart i tid, säger han.

Han får medhåll från Søren Ravnskov, vd på Astrakan Strategisk Utbildning:

– Ytterst måste projektledaren få kunden att förstå att det inte rör sig om någon ideell verksamhet. Behövs extra funktioner måste projektledaren lista vad som ska göras och be kunden att antingen välja bort något eller betala mer.

Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation, ITA, har 900 medlemsföretag. Förbundsdirektören Göran Trogen märker tydligt problemen med pressade projektledare.

 

Kräver tid för återhämtning

– Det går inte att pressa personal som jobbar i projekt hur långt som helst. Mellan projekten måste det finnas tid för återhämtning. Det är särskilt viktigt i IT-branschen som kännetecknas av platta och extremt kundorienterade organisationer, säger Göran Trogen.

Dataföreningens tillförordnade vd, Harald Abelin, tycker det är oerhört viktigt att branschen lär sig att hjälpa unga ambitiösa projektledare att sätta gränser både mot kunden och den egna organisationen.

– Unga projektledare med höga ambitioner och ringa erfarenhet är ute på tunn is. Företag måste vara medvetna om vilka problem som kan uppstå och ställa rimliga krav innan isen brister, säger han.

 

Nya sjukfall varje år

bullet Tjänstepensionsföretaget Alecta har en majoritet av alla privata tjänstemän försäkrade hos sig, vilket rör sig om cirka 600 000 personer.
bulletInom området datakonsulter och dataservicebyråer var antalet sjukfall per 1 000 försäkrade 20 stycken under 2000.
bullet 1999–2000 ökade antalet långtidssjukskrivningar i IT-branschen inte mindre än 100 procent.

<<åter