<<åter

Vanligt att stora IT-projekt misslyckas

(Håkan Borgström, Jusektidningen 1999)

Risken för att utvecklingsprogrammet misslyckas är mycket liten, enligt RFV. Men studier visar att endast vart sjätte IT-projekt lyckas.
Majoriteten av alla undersökta utvecklingsprojekt är antingen försenade eller har dragit över budget kraftigt. Många missar också att nå uppsatta mål.

 

En tredjedel av projekten läggs ned.

De vanligaste skälen till misslyckandena är att man inte uppnår de uppsatta specifikationerna. Huvuddelen i de projekt som slutförs har mindre än hälften av de ursprungliga funktionerna kvar. Det visar en rapport från analysföretaget Butler Group; The Scope of Project Failures.
– Jag tror vi går i mål, speciellt som utvecklingsprogrammet är uppdelat i olika steg. Systemet för de allmänna pensionerna är till exempel redan i skarp drift, säger Torbjörn Wikland som samordnar utvecklingsprogrammet.


Enligt analysen är det de utvecklingsprojekt som sträcker sig över lång tid som oftast läggs ned. I sådana projekt hinner ofta omvärlden förändras: Innan utvecklingsarbetet är färdigt blir själva projektet inaktuellt.
– För vår del har vi halkat efter i utvecklingen så långt att allt vi gör nu är till det bättre. Stora myndigheter som skatteförvaltningen och arbetsmarknadsverket har hunnit mycket längre i moderniseringen, hävdar Wikland.


Enligt Butler Group handlar en stor del av riskerna om dålig ledning av projekten, vilket i RFV:s fall också kan innebära att olika dellösningar inte levereras i tid, speciellt mot bakgrund av tidigare misslyckade projekt.
– Den misstron kan också bli en självuppfyllande profetia om alla sitter med armarna i kors i väntan på IT-stödet.


Torbjörn Wikland hävdar att det tekniska stödet bara kommer att bli bra om det samtidigt införs ett nytt arbetssätt, vilket kräver förberedelser.
– Försäkringskassevärlden är inte en koncern med rfv i toppen utan en decentraliserad organisation med självständiga kassor. Det är en fördel för programmet. Alla måste vara med på förändringarna. Det går inte att köra över någon, allt kräver en förankring.


Han säger att det nya it-stödet bara kan införas stegvis och att det nya arbetssättet kommer illustreras i särskilda modellkontor osv.
– Utan kassaledningarnas, personalens och personalorganisationernas aktiva medverkan kommer inte programmet att lyckas.

 

Några svenska felsatsningar:

Den nya premiepensionsmyndighetens datasystem är försenat med över ett år. Ingen av de inblandade visste egentligen vad systemet skulle göra och hur komplext det är.
Kronofogdemyndighetens nya Index-system lades ned och SJ:s biljettbokningssystem Petra som har kostat långt över 900 miljoner kronor, blev kraftigt försenat. Flygbokningssystemet Amadeus kostade SAS 300 Mkr innan flygbolaget drog sig ur.
Folksams klassiska felsatsning i Systra-projektet kostade minst 700 Mkr.
Ericssons utveckling av ATM-växlar inom Ellemtel är ett av de största misslyckandena inom Sverige, där man helt enkelt valde fel utvecklingsmodell. Kostnad: åtskilliga miljarder kronor. Samma utvecklingsmodell används nu av RFV.
Tullverket försökte dra igång ett utvecklingsprojekt genom att utbilda ett antal tulltjänstemän i en sjuveckors ADB-kurs. Projektet fick börja om.
Invandrarverket tänkte köpa ett helt nytt oprövat system, utan att veta vad det skulle användas till. Projektet fick börja om.
Trelleborgs dotterbolag Ahsell tog ett oprövat säljsystem i drift. Resultatet blev att inte en vara kunde lämna lagret under tre månader. Kostnad: en bra bit över 100 Mkr.

<<åter